KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ EIGOS
Ketvirtadienis, 10 Kovas 2011 15:59

 

Atsiliepiant į Jungtinės profesinės sąjungos kreipimąsi dėl kolektyvinių derybų pradžios į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, š.m. kovo 10 d. gautas atsakymas iš LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto, kurį pasirašė komiteto pirmininkas Rimantas Jonas Dagys.


Rašte dar kartą patvirtinta, jog Jungtinės profesinės sąjungos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos derybos dėl Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų kolektyvinės sutarties rengimo ir pasirašymo, startuos kovo mėn. antroje pusėje.


LR Seimo Socialinių reikalų komitetas teigiamai vertina Jungtinės profesinės sąjungos ryžtingumą siekiant formuoti socialinį dialogą Lietuvoje.


Esame dėkingi ir kitoms profesinėms sąjungoms, kurios savo ryžtingais veiksmais aktyviai ruošiasi prisijungti prie būsimų derybų. Tai rodo, jog einame teisingu keliu.


DOKUMENTAS


 

 
PANEVĖŽIO KRAŠTO PROFESINĖS SĄJUNGOS KONFERENCIJA

2011-03-04 Panevėžio miesto savivaldybės konferencijų salėje įvykusioje JPS Panevėžio krašto konferencijoje gausiai susirinkę delegatai iš kultūros bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų vienbalsiai pritarė krašto streikų komitetų formavimui bei baigė formuoti struktūrinius padalinius.

Panevėžio miesto profesinių sąjungų centro pirmininke išrinkta Živilė Snicorytė.

Panevėžio krašto socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Olga Kiliuvienė.

Panevėžio krašto kultūros darbuotojų sąjungos pirmininke išrinkta Dalia Pelenienė.

JPS teritorinio padalinio Panevėžio krašto profesinės sąjungos l.e.p. pirmininke perrinkta Vita Budreikaitė.

Priimtas Kreipimasis dėl kolektyvinių derybų nacionalinei, šakų kolektyvinėms sutartims nevykdymo, kolektyvinių derybų vilkinimo ir darbo įstatymų normų nesilaikymo. Šis dokumentas adresuotas LR Ministrui Pirmininkui, LR kultūros ministrui, LR socialinės apsaugos ir darbo ministrui, Panevėžio apskrities savivaldybių merams. Dokumento kopija adresuota LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAIKINAMOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE SUSITARTA DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ PRADŽIOS

2011 m. kovo 1 d. taikinamosios komisijos posėdyje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, sutarta pradėti kolektyvines derybas, kurioms yra prisistačiusi Jungtinė profesinė sąjunga dėl socialines paslaugas teikiančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Sutarta sudaryti bendrą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jungtinės profesinės sąjungos atstovų derybų darbo grupę ir jau kovo antroje pusėje pradėti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties rengimo. Numatoma, jog ji bus taikoma socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savininko teises ir pareigas įgyvendina 38 valstybės socialinės globos įstaigose (vaikų globos namuose, socialinės globos namuose asmenims su negalia, specialiuosiuose globos namuose). Jose dirba apie 4 tūkstančius darbuotojų. Taikinamosios komisijos posėdyje svarstyti Jungtinės profesinės sąjungos 2011 m. sausio 21 d. rašte Socialinės apsaugos ir darbo ministrui iškelti reikalavimai. Dvejuose taikinamosios komisijos posėdžiuose, kurie vyko 2011 m. vasario 23 d. ir 2011 m. kovo 1 d nutarta:

 

  1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki kovo 14 d. informuoti socialinės globos įstaigas apie priimtą sprendimą parengti ir pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį. Į derybų komisiją deleguoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 5 atstovus ir Jungtinės profesinės sąjungos 5 atstovus . Šakos kolektyvines derybas sudarytai komisijai pradėti kovo 21 d. Posėdis vyks Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
  2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų darbuotojų teisių vykdymą visais lygiais ir visoje Respublikos teritorijoje. Darbo santykiai neturi būti grindžiami baime ir prievarta, būtina užtikrinti darbuotojų orumą darbe, Tarptautinių sutarčių darbo klausimais įgyvendinimą ir vykdymą. Reikalaujame netrukdyti profesinių sąjungų plėtrai, bei ją skatinti.
  3. Besąlygiškai vykdyti įstatymu nustatytas socialinės partnerystės nuostatas visoje Lietuvos Respublikoje.
  4. Laikyti Jungtinę profesinę sąjunga, jos atitinkamas struktūras ir kitus profsąjunginius junginius, palaikančius šiuos reikalavimus, socialiniais partneriais.
  5. Įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir kitas ministerijas nedelsiant pradėti derybas, kurioms prisistatė Jungtinė profesinė sąjunga, dėl šakų kolektyvinių sutarčių parengimo ir pasirašymo.
  6. Apie visus norminius aktus darbo klausimais, kuriuos ruošiasi priimti Ministerija, informuoti iš anksto Jungtinę profesinę sąjunga.
  7. Socialinės partnerystės rėmimas privalo būti skaidrus ir lygiateisis, nepritempiant jo prie „patogių“ socialinių partnerių.
  8. Vykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras, užtikrinančias bendradarbiavimą rengiant atitinkamus teisės aktus.

 

 

 

 

 

 
JPS RAŠTAS, DĖL INTERPELIACIJOS SADM MINISTRUI, PERDUOTAS SVARSTYTI KOMITETUI IR FRAKCIJAI


2011 m. vasario 25 d., pikete prie Lietuvos Respublikos Seimo, Jungtinė profesinė sąjunga, atstovaudama Lietuvos socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, kreipėsi į Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo frakcijas ir Seimo sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetus su prašymu inicijuoti, Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui, interpeliaciją.

2011 m. kovo 2 d. gautas atsakymas iš Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės. Seimo Pirmininkės pavedimu, Jungtinės profesinės sąjungos raštas „Dėl interpeliacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui“ perduotas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui bei Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai, svarstymui.

 

 

 

 
ŽINIA KULTŪROS MINISTERIJAI

Dar vienoje kultūros įstaigoje, kurios steigėjas (savininkas) yra Kultūros ministerija įsikūrė profesinė sąjunga. 2011 m. vasario 28 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos kolektyvas pradėjo balsavimą dėl streiko pagal JPS 2011-01-21 iškeltus reikalavimus kultūros ministrui. 90 procentų balsavusiųjų pritarė streikui. Lietuvos aklųjų bibliotekoje įsikūrė ir profesinė sąjunga, įgaliotine išrinkta Danutė Askoldavičienė.

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 161 162 163 164 165 166 167 168 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 164 iš 168

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 17 svečius prisijungusius