KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
GLOBOS ĮSTAIGŲ SUVAŽIAVIMO NAUJIENOS

2011-04-28 socialinės globos įstaigos, kurių steigėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau Ministerija), iš visos Lietuvos atvyko į bendrą suvažiavimą, kuris vyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Į suvažiavimą buvo kviečiamos visos globos įstaigose veikiančios profesinės sąjungos, nepriklausomai nuo profsąjunginio pavaldumo. Suvažiavime dalyvavo 56 iš kviestų 60 profesinių sąjungų atstovai.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė stebėtojas, atstovaujantis Tarpatautinę transportininkų ir Europos transportininkų federacijas, Dokininkų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimiras Bendoraitis. Žodis buvo suteiktas LŠPS pirmininko pavaduotojui Romui Turoniui. Suvažiavime dalyvavo Ministerijos atstovai, kurie suvažiavimo pabaigoje bandė atsakyti į suvažiavimo dalyvių užduodamus klausimus.

Jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas informavo apie šakos kolektyvinės sutarties svarbą socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams, užtikrinant jų socialines garantijas ir gyvenimo kokybę.

Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Angelė Griškevičienė apžvelgė nuveiktus darbus siekiant šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo.

Savo patirtimi, bendraujant su Kultūros ministerija ir siekiant kultūros darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo, pasidalino Lietuvos kultūros darbuotojų sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus.

Suvažiavimas, vadovaudamasis LR įstatymais, ratifikuotomis Tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungoje priimtomis normomis, vienareikšmiškai ir neginčijamai atstovaudamas Ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų darbuotojų kolektyvus, priėmė nutarimą.

Suvažiavimo metu buvo priimtas GLOBOS ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS SADM PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAS


 

 

 
GLOBOS ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUVAŽIAVIMAS

2011 m. kovo 1 d. taikinamosios komisijos posėdyje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, sutarta pradėti kolektyvines derybas, kurioms yra prisistačiusi Jungtinė profesinė sąjunga dėl Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savininko teises ir pareigas įgyvendina 38 valstybėse socialinės globos įstaigose (vaikų globos namuose, socialinės globos namuose asmenims su negalia, specialiuosiuose globos namuose). Jose dirba apie 4 tūkstančius darbuotojų. Jungtinė profesinė sąjunga atstovauja 26 socialinės globos įstaigas

2011 m. balandžio 28 d. 13 val.

LR Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijoje, Vivulskio g. 13 II A. 201 a. Vilniuje

įvyks globos įstaigų, kurių steigėja SAD,  profesinių sąjungų suvažiavimas.

Pakviestos dalyvauti visos profesinės sąjungos veikiančios Ministerijos pavaldumo socialinėse įstaigose.

 
SKAITLINGA PROFESINĖ SĄJUNGA JONIŠKYJE

 

Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos gretas nuolat papildo nauji nariai. Balandžio mėnesio pradžioje profesines sąjungas įkūrė Aukštelkės, Pabradės ir Dūseikių socialinės globos namai. 2011 m. balandžio 19 d. į Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos gretas įsiliejo Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras.

Į Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro (Lankomosios priežiūros darbuotojų grupės) komitetą išrinkti: Agnė Misiūnaitė, Zinaida Kokėnienė ir Rima Medišauskienė. Įgalione išrinkta - Agnė Misiūnaitė, įgaliotinės pavaduotoja – Zinaida Kokėnienė.

Į Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro (Užimtumo centro darbuotojų grupės) komitetą išrinkti: Alfreda Kubeckienė ir Vaidilutė Viličkienė. Įgalione išrinkta - Alfreda Kubeckienė, įgaliotinės pavaduotoja – Vaidilutė Viličkienė.

Į Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro (Krizių centro, nakvynės namų darbuotojų grupė) įgaliotine išrinkta Rasa Tamulienė.


 

 
MENO KŪRĖJAMS – DAUGIAU SOCIALINIŲ GARANTIJŲ

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pasiūlytai tvarkai, pagal kurią nuo 2012 m. meno kūrėjai, kurių pajamos neviršija numatytos ribos, būtų valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

Taip pat Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse aiškiau reglamentuota, kaip turi būti vykdomos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos, pagal kurias šiais metais suteikta daugiau socialinių garantijų meno kūrėjų statusą turintiems asmenims. Meno kūrėjai nuo šių metų draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijų dalims bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie yra darbingo amžiaus ir neturi draudžiamųjų pajamų, arba jų draudžiamųjų pajamų suma per kalendorinius metus mažesnė už 12 minimalių mėnesinių algų (šiuo metu tai sudarytų 9600 litų).

Už meno kūrėjus bus sumokama trūkstama iki 12 MMA socialinio draudimo įmokų suma. Skaičiuojant taip pat bus atsižvelgiama, kiek pajamų meno kūrėjai gauna pagal autorines sutartis.

Įstatymo pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į tai, kad meno kūrėjai gali neturėti nuolatinių pajamų, pavyzdžiui, gali gauti atlygį tik įvykdžius darbą. Todėl būtina numatyti tokius atvejus ir užtikrinti, kad meno kūrėjai būtų socialiai apsaugoti

SADM informacija

 
SEMINARAS PANEVĖŽYJE

 

2011 m. balandžio 15 d. Gabrielės Petkevičaitės–Bitės Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos profesinės sąjungos nariai buvo susirinkę į seminarą „Darbo kodekso normų reikalavimai, prisistatant kolektyvinėms deryboms, sudarant ir pasirašant įstaigos kolektyvinę sutartį“.

Seminarą vedė Jungtinės profesinės sąjungos teisininkas Feliksas Jucius. Jis atsakė į visus dalyvių pateiktus klausimus, išaiškino Kolektyvinių derybų ypatumus bei prisistatymo kolektyvinėms deryboms eigą. Seminaro dalyviai sudarė kolektyvinės sutarties projektą, kuris bus pateiktas kolektyvinėse derybose. Susitikimo metu nutarta, jog tokie seminarai bus organizuojami ir ateityje, kad profesinės sąjungos aktyvas ir nariai kuo greičiau suprastų darbo įstatymų, kolektyvinių derybų subtilybes, išmoktų ne tik suprasti, bet ir naudotis galiojančiais darbo santykius reglamentuojančiais įstatymais..

 

 

 

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 153 iš 162

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 42 svečius prisijungusius