KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
REIKALAUJAME RADIKALAUS MMA DIDINIMO! PDF Spausdinti El. paštas

Lapkričio 7 d. įvykusiame Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos posėdyje toliau buvo svarstomas spalio viduryje pasirašyto Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų likimas, Profesinių sąjungų įstatymo pataisos, Trišalės tarybos darbo reglamentas.  Vieningos nuomonės, net kas apskritai turėtų rengti Susitarimo vykdymo priemonių planą, neprieita ir šį kartą. Mūsų nuomone, keliamos problemos nėra reikšmingos, neduos laukiamo efekto ir daugiau formalios, nuvertina patį Susitarimą ir jo praktinę reikšmę.

Svarstant posėdžio darbotvarkę RJPS pirmininkas Arvydas Dambrauskas paprašė įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl MMA svarstymo metodikos ir jos dydžio nustatymo. Arvydo Dambrausko nuomone nustatant MMA yra grubiai pažeidžiama LR Konstitucija ir ratifikuotos Tarptautinės sutartys. Konstitucijos 48 str. įtvirtina žmogaus teisę: gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Vadinasi ir MMA turi būti teisingas. Teisingo atlyginimo apibrėžimą Lietuvos Valstybė pripažino ratifikuodama Tarptautinę sutartį – EUROPOS SOCIALINĘ CHARTIJĄ kuri įsigaliojo 2001-08-01. Joje nustatyta, kad: Visi darbuotojai turi teisę į teisingą atlyginimą, garantuojantį normalų jų pačių ir jų šeimų gyvenimo lygį. Skaičiuojant MMA nebuvo atsižvelgta į tai kad privaloma užtikrinti ne tik darbuotojų bet  ir jų šeimų gyvenimo lygį. Negalima pripažinti atlyginimo teisingu, kuris sąžiningai dirbantį asmenį ir jo šeimą priverčia emigruoti ar gyventi žemiau oficialios skurdo ribos lygio. MMA negali būti taisomas pašalpomis!

RJPS pirmininkas pažymėjo, kad vengiant socialinio dialogo šiuo klausimu, Profesinė sąjunga svarsto galimybę kreiptis į Konstitucinį teismą. Lietuvos trišalės tarybos nariui Arvydui Dambrauskui buvo pasiūlyta išdėstyti klausimą raštu ir posėdžio pirmininkas nutarė klausimo svarstymą įtraukti į sekančio posėdžio darbotvarkę.

 
DERYBOS 5 PDF Spausdinti El. paštas

2017-11-06 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo tęsiamos derybos dėl  šakos kolektyvinės sutarties sudarymo. Pagal protokolą deryboms pirmininkavo Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas.

Posėdžio metu buvo iš naujo peržvelgta visas Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties projektas, aptarti ir suderinti ginčitini klausymai. Aptartos garantijos profesinės sąjungos nariams, dirbantiems pagal terminuotas sutartis. Profesinės sąjungos įgaliotinis (pirmininkas) turi būti informuotas apie Įstaigoje atsirandančias laisvas darbo vietas. Jei dirbantis pagal laikiną sutartį profesinės sąjungos narys atitinka reikalavimus naujai darbo vietai, jis turi pirmumo teisę prieš Įstaigoje nedirbantį asmenį ją užimti. Pažeidus šią tvarką laikoma, kad pažeista Sutartis ir priėmimo į darbą tvarka.

Sekantis derybų posėdis numatytas lapkričio 14 d., kurio metu bus aptariami profesinių sąjungų pasiūlyti minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies dydžių koeficientai.

Primename, kad sutartis galios tik profesinės sąjungos nariams.


 
DALYVAUTA KONFERENCIJOJE PDF Spausdinti El. paštas

Kaune įvyko Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos darbe tema: „Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“.  Konferencijoje dalyvavo trys Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai: Iraida Juzko, Jurij Avdejev ir Vytas Valteris.

Renginyje pristatyta geroji Lietuvos ir užsienio įmonių patirtis gerinant darbuotojų darbo sąlygas tiek suteikiant jiems galimybę gauti kokybišką poilsį ir rūpinimąsi sveikata bei apsaugoti juos nuo kenksmingų darbo sąlygų ir ilgalaikių padarinių.

Konferencijoje dalyvavo ir dalyvius pasveikino VDI vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius  Jonas Gricius. Pranešimus skaitė EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovė prof. Dr. Ilona  Bučiūnienė, AB „Vilniaus baldai“, UAB „SDG“, UAB „Hegelmann Transporte“ ir UAB „Betonika“ atstovai, kurie dalinosi gerąja patirtimi.

 
“TURIU SVAJONĘ – DALYVAUTI SUKURIANT STIPRIĄ MEDIKŲ PROFESINĘ SĄJUNGĄ“ PDF Spausdinti El. paštas

2017-10-25 d. Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje įvyko steigiamasis įstaigos profesinės sąjungos susirinkimas. Skaitlingai susirinkę  medikai išklausė RJPS pirmininko Arvydo Dambrausko informaciją apie artimiausiu laiku planuojamą sukurti RJPS  Lietuvos sveikatos apsaugos šakos profesinę sąjungą, nusprendė aktyviai dalyvauti šakos kūrimo bei veiklos  procesuose.

Į ligoninės profesinės sąjungos komitetą išrinkti: gydytojas Ąžuolas Kasiulis (įgaliotinis), skyriaus vedėja Rimutė Jakštaitienė (įgaliotinio pavaduotoja), vyr. slaugytoja Olivija Sungailienė, ūkio reikalų tvarkytoja Kristina Jūratė Brazauskienė, vairuotojas, stalius, bei elektrikas Giedrius Vitas.

Tik išrinktas ligoninės profesinės sąjungos įgaliotinis Ąžuolas Kasiulis padėkojo už kolegų pasitikėjimą bei pasidžiaugė galėsiantis  savo profesinę veiklą užbaigti prisidėdamas įgyvendinant  savo seną svajonę „.... sukurti stiprią Lietuvos medikų profesinę sąjungą“.

 
DERYBOS TĘSIASI – 4 PDF Spausdinti El. paštas

2017-10-24 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo tęsiamos derybos dėl  šakos kolektyvinės sutarties. Pagal protokolą deryboms pirmininkavo vicemeras Eitvydas Bingelis.

Pagrindinė derybų tema – įstaigos dvišalės tarybos nuostatai.

Tarybą sudaro Įstaigos vadovas ir Įstaigoje veikianti profesinė sąjunga.

Taryboje privalo būti svarstomi šie klausimai:

1. darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos;

2. darbo užmokesčio sąlygos;

3. darbo ir poilsio laiko sąlygos;

4. darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės;

5. šalių tarpusavio informavimas ir konsultavimas;

Profesinė sąjunga gali teikti Tarybai svarstyti ir kitas šalims svarbias darbo, ekonomines ir socialines sąlygas bei galiojančių kolektyvinių sutarčių vykdymą.

Profesinės sąjungos pareikalavo, kad pirmininkas Įstaigoje privalo būti atleidžiamas nuo darbo ne mažesniu, kaip trečdalio etato dydžio darbo laikui. Už šį laiką jam mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tačiau šis pasiūlymas sukėlė didžiulį oponentų pasipriešinimą. Po ilgų derybų sulygta 10% darbo laiko limito.

Sekantis derybų posėdis įvyks lapkričio 6 d.

Primename, kad sutartis galios tik profesinės sąjungos nariams.
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 2 iš 123

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 89 svečius prisijungusius