KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
SUSITARIMO PASIRAŠYMAS LENTVARYJE PDF Spausdinti El. paštas

2017-03-22, Lentvaryje UAB Geležinkelininkų profesinės sąjungos padalinio „Geležinkelio tiesimo centro“ profesinė sąjunga, atstovaujama profesinės sąjungos įgaliotinio Vaido Pociaus ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ direktorius Adomas Kazbaras, pasirašė „Susitarimą dėl įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, susijusių su darbuotojų teisine padėtimi, taikymo“.

Susitarime aptartas pietų laiko apmokėjimas, grafikų derinimas, konsultavimasis ir informavimas su profesine sąjunga, kelionės į darbo vietą apmokėjimas, suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir kitos sąlygos. 
TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas

2017 m. kovo 9 diena, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvykusiame Trišalės tarybos posėdyje, buvo sutarta dėl Darbo tarybų ir profesinių sąjungų funkcijų, suminės darbo laiko apskaitos ir darbuotojų atostogų trukmės.

Po ilgų debatų, Trišalės tarybos nariai sutarė, kad darbuotojai per savaitę negalės dirbti ilgiau nei 60 val., įskaitant papildomą darbą ir viršvalandžius. Dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą, taikomas 3 mėnesių apskaitinis laikotarpis, o maksimalus darbo laikas – ne daugiau kaip 52 val. per savaitę, neįskaitant papildomo darbo. Šis apribojimas nebus taikytinas budėjimams.

Sutarta, kad jei įmonėje yra daugiau kaip 30 proc. darbuotojų – profesinės sąjungos narių, Darbo taryba sudaroma nebus, o informavimo – konsultavimo funkcijas perims profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos atlieka informavimokonsultavimo funkcijas ir tuo atveju, kai įmonėje nėra sudaryta Darbo taryba. Viena vieta Darbo taryboje bus skiriama vienam profesinės sąjungos atstovui.


 
NAUJIENOS IŠ KAUNO PDF Spausdinti El. paštas

2017-03- 03 įvyko  Kauno miesto savivaldybės biuro   visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos komiteto susitikimas su biuro administracijos atstovais. Susitikimo metu komitetas prisistatė naujai išrinktai biuro direktorei  Kristinai Motiejūnaitei. Direktorė buvo informuota, kad vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros LR darbo kodekso nustatyta tvarka, kas nebuvo atlikta. Apie pasikeitusius atlyginimus darbuotojai sužinojo tik gavę atlyginimų lapelius. Direktorė teisinosi, kad dideli administracijos darbo krūviai neleidžia tinkamai informuoti darbuotojų ir pažadėjo artimiausiu laiku tai padaryti.  Profesinės sąjungos atstovai pažymėjo, kad jų netenkina nekylantys atlyginimai, kurie yra  žemiausi tarp iš biudžeto finansuojamų darbuotojų atlyginimų. Biuro direktorė patikino, kad artimiausiu laiku atlyginimai nekils, nes mums skirtas atlyginimų fondas yra per mažas . Nuspręsta raštu kreiptis į SAM ministrą, dėl finansavimo didinimo visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Taip pat biuro administracijos buvo paprašyta pateikti duomenis apie atlyginimų fondą ir darbuotojų skaičių, kad galėtume įsitikinti, kad tikrai nėra galimybės atlyginimų kėlimui, nes kaip įsitikinome, kad daugelio kitų miestų visuomenės sveikatos biurų svetainėse skelbiami darbuotojų atlyginimai yra didesni. Labai džiaugiamės, kad konstruktyvų dialogą mums padėjo palaikyti Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai ir ypač  dėkingi profesinės sąjungos pirmininkui Arvydui Dambrauskui už profesionalumą.

Kauno VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos įgaliotinė

Jolita Pukelienė

 
DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ DĖMESIUI PDF Spausdinti El. paštas

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMu, 5 str. 2 d. „..Prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka...“ – tai  yra vadovautis LR DK 47 str. nuostatomis.


NUORODA Į ĮSTATYMĄ

NUORODA Į DARBO KODEKSĄ


 
RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA – TRIŠALĖS TARYBOS NARĖ! PDF Spausdinti El. paštas

2017-02-28 d. Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga pasirašė susitarimą, kuriuo tapo Trišalės tarybos nare. Organizaciją ir jos narius joje atstovaus pirmininkas Arvydas Dambrauskas.


Lietuvos Respublikos trišalė taryba (toliau taryba) yra įsteigta lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu, remiantis laisva valia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų pasirašytu Susitarimu dėl trišalės partnerystės. Taryba skiria dėmesį visiems aktualiems ekonominės ir socialinės raidos klausimams, makroekonominiam ir socialiniam šalies stabilumui, todėl veikla atitinka šalies tikslus ir uždavinius ir telkia visuomenę jiems įgyvendinti. Ji skatina plėtoti nacionalinę ir europinę savimonę. Savo sudėtimi Taryba atstovauja Lietuvos visuomenės ekonominėms ir socialinėms jėgoms. Visos interesų grupės turi realias galimybes pateikti Tarybai savo nuomonę, iškelti problemas ir pateikti pasiūlymus.

Taryba yra diskusijų ir parengiamojo darbo vieta, svarstomais klausimais kompetentinga įvertinti iškilusias problemas, suformuluoti ir pareikšti išvadas bei siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Lietuvos Respublikos Seimui ir šalies visuomenei. Tarybos veikla atitinka Europos Sąjungos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto tikslus ir uždavinius, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, nuostatais ir trišaliais susitarimais. Pagrindiniai Tarybos veiklos principai: šalių lygiateisiškumas, veiklos reguliarumas, bendras sutarimas priimant sprendimus, sprendimų rekomendacinis pobūdis šalims.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 10 iš 118

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 31 svečius prisijungusius