KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
DĖL PRASTOVŲ PDF Spausdinti El. paštas

 

Lietuvoje vykstančios COVID-19 pandemijos pasėkoje, LR Seimas patvirtino Darbo kodekso pataisas, kuriose nustatomas naujas teisinis reglamentavimas, darbdaviui skelbiant prastovą. Šiuo metu darbdavys gali skelbti prastovą remiantis DK 47 straipsnio 1 dalies antru punktu „Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai: <...> Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo“.

Atsakant į kilusius klausimus dėl prastovos apmokėjimo tvarkos, teikiame nuorodą į DK 47 straipsnio 3 dalį, kuri numato, kad paskelbus prastovą 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju:

- iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę;

- prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Darbdaviui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka;

- darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama šios dalies 2 punkte nustatyta tvarka proporcingai.

Daugiau informacijos apie valstybės teikiamas socialines garantijas karantino metu, galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kokia-valstybes-parama-gaus-darbuotojai-darbdaviai-ir-priziurintys-artimuosius?fbclid=IwAR0avjf85_7TNTrFWUKdLqlZ6qfIVTmMHwwM_4x7BJG8XzJNPUAKSPCKnPI

 

 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES NR. PV3-110 VYKDYMO PATIKRINIMAS UKMERGĖS NESTACIONARIŲ PASLAUGŲ CENTRE PDF Spausdinti El. paštas

2020-03-13 Ukmergės Nestacionarių paslaugų centre vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymo 13, 17 str., ir Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 (toliau Sutartis, 39 p., Sutarties vykdymo kontrolę vykdo Sutarties šalys ir jų bei įstatymu įgalioti asmenys) buvo atliktas patikrinimas dėl Sutarties ir LR Darbo kodekso vykdymo. Patikrinimo metu buvo nustatyta kad minėtos įstaigos vadovas nesilaiko Sutarties ir LR Darbo kodekso reikalavimų. Patikrinimas iki galo nebuvo baigtas nes įstaigos vadovui staiga pasidarė bloga, administratorė komisijos narius informavo kad iškviesta GMP. Dera pažymėti, kad Ukmergės GMP įstaigoje nepasirodė net ir po 30 min., nuo fakto (iškvietimo) konstatavimo. Apie LR įstatymų pažeidimus Ukmergės Nestacionarių paslaugų centre raštu informuotas Ukmergės Meras bei miesto tarybos nariai.

RJPS Leituvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga esant tokiai situacijai pasilieka teisę:

1. Inicijuoti kolektyvinį ginčą dėl teisės ir reikalauti DK numatytos baudos

2. Kreiptis į VDI dėl administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymo.

 

 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES ATNAUJINIMO POSĖDIS SADM PDF Spausdinti El. paštas

2020-03-12 SADM įvyko Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 atnaujinimo posėdis. Jame buvo pristatyti Profesinių sąjungų reikalavimai bei derinamos  pozicijos. Atsižvelgiant į padėtį šalyje bendru derybinių atstovų sutarimu buvo nutarta tęsti derybas dirbant ir nuotoliniu būdu, taip pat teikti SADM atstovams formuluotes iškeltų reikalavimų kontekste.

Apie Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo derybų eigą informuosime atskiru pranešimu.

 
GERBIAMI PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI PDF Spausdinti El. paštas

 

Informuojame, kad susiklosčius sudėtingoms aplinkybėmis dėl korona viruso COVID-19 šalyje, dažnėja atvejų kai darbdavys, neatsižvelgdamas į galiojančias sutartis bei LR Darbo kodeksą, neinformuodamas apie darbo ir jo pobūdžio pakeitimus darbuotojų atstovų, vienašališkai priima sprendimus. Todėl informuojame, kad vadovaujantis LR Darbo kodekso 31 straipsniu: Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. Darbo sutarties šalys susitaria, kad darbuotojas darbo metu naudos savo priemones ar turtą, išskyrus asmenines apsaugos priemones, kuriomis aprūpinti darbuotojus privalo darbdavys. Tokiu atveju susitariama dėl darbuotojui mokamos kompensacijos už jo priemonių ar turto naudojimą. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 204 straipsniu: Pravesti informavimo, konsultavimo procedūras. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojams ar darbo tarybai, siekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir interesais, esme. Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbo tarybų ir darbdavio užmezgimas ir plėtojimas.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110, priedu Nr. 2., IV sk., 12 p., Įstaigos vadovas, prieš priimant sprendimus, privalo aptarti ir suderinti visus darbuotojams aktualius klausimus dvišalėje taryboje (darbo, spec. priemonės, mokymai ekstremaliomis sąlygomis ir t.t.)

Nemaža dalis savivaldybių administracijos nežino apie joms pavaldžiose įstaigose veikiančias Profesines sąjungas, o taip pat - galiojančią Socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį (toliau Sutartis). Todėl savivaldų administracijos sprendimai dažnai priimami nesikonsultuojant su darbuotojų atstovais ir neatsižvelgiant į Sutartį. Todėl yra svarbu informuoti savivaldybes atsakingus specialistus apie tai savivaldai pavaldžioje institucijoje galiojančią Sutartį ir atsižvelgti į joje numatytus susitarimus.

LR Vyriausybė taip pat yra informavusi visuomenę viešai, kad darbdavių naudojimasis ekstremalia situacija nebus toleruojamas. Todėl prašome visų darbuotojų būti pilietiškais ir atsakingais, apie pažeidimus LR įstatymų ar kolektyvinių sutarčių nesilaikymą pranešti Profesinės sąjungos atstovams, pirmininkams ir t.t.

 

 
SVARBU! PDF Spausdinti El. paštas

Karantinui stabdant darbų apimtis, darbdaviai, siekdami patirti kuo mažiau žalos, gali imtis įvairiausių priemonių, todėl svarbu, kad darbuotojas žinotų, ką darbdavys gali ir ko negali daryti šiuo laikotarpiu.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/svarbu-zinoti-kiekvienam-darbuotojui-ka-gali-ir-ko-negali-darbdavys-karantino-metu.d?id=83798001

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 9 iš 174

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 11 svečius prisijungusius