KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
PRIENIŠKIAI PASIRAŠĖ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ PDF Spausdinti El. paštas

Vasario 27 d. vyko Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos profesinės sąjungos narių visuotinis susirinkimas. Jame dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus.

Juozas Rimkus bibliotekos profsąjungos narius supažindino su šiandienos aktualijomis, pasidžiaugė vis gausėjančiu bibliotekos profsąjungiečių būriu (tądien prašymus priimti į profsąjungą parašė dar dvi bibliotekos darbuotojos) ir jų gražia veikla. Pakomentavo darbdavio lygiu veikiančios Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos profesinės sąjungos įstatus, pasikeitimus, nustatant profesinės sąjungos nario mokesčio dydį, kitus bibliotekininkams aktualius klausimus.

Susirinkimo metu bendru sutarimu buvo pritarta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos profesinės sąjungos Komiteto 2018 m. veiklos ataskaitai, kurią pristatė pirmininkė Aleksandra Žilinskienė, bei bibliotekos profsąjungos Šalpos fondo lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitai, kurią pateikė Komiteto narė Jūratė Anankienė.

Svarbiausias susirinkimo metu svarstytas klausimas – pritarimas suderintam Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Kolektyvinės sutarties projektui bei Kolektyvinės sutarties pasirašymas. Kolektyvinės sutarties projektą susirinkimo dalyviams pristatė įstaigos profesinės sąjungos pirmininkė Aleksandra Žilinskienė ir jos pavaduotoja Dalia Bredelienė. Jos padėkojo visiems profsąjungos nariams, teikusiems pasiūlymus dėl Kolektyvinės sutarties, pasidžiaugė, kad bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė itin geranoriškai bendradarbiavo rengiant sutartį, tad Kolektyvinės sutarties pasirašymas tapo maloniu šio susirinkimo finaliniu akordu.


 
PIRMASIS LIETUVOS MEDIKUS VIENIJANČIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITIKIMAS BAČKONYSE PDF Spausdinti El. paštas

 

Vasario 26 dieną Bačkonyse įvyko pirmasis Lietuvos medikus vienijančių organizacijų susitikimas.

Susitikime dalyvavo Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos gydytojų sąjungos, Santaros gydytojų sąjungos, Lietuvos medikų sąjūdžio ir jaunųjų gydytojų asociacijos atstovai.

Susitikimo tikslas suvienyti sveikatos sistemoje dirbančias organizacijas bendram tikslui – sukurti geresnes darbo sąlygas šioje sistemoje dirbantiems darbuotojams.

Susitikimo metu pažymėta, kad šiuo metu galiojanti sveikatos apsaugos darbuotojų kolektyvinė šakinė sutartis netenkina didžiosios daugumos medikų ir būtina ją koreguoti.

Pagrindiniai trūkumai – kolektyvinė šakinė sutartis neatstovauja visų sveikatos sistemoje dirbančių darbuotojų grupių ( neįtrauktas pagalbinis ir techninis personalas), į derybas įtrauktos ne visos socialinio dialogo reikalavimus atitinkančios profesinės sąjungos.

Be to šiuo metu galiojančioje sutartyje būtina įtraukti naujus bei koreguoti senus punktus tokius kaip: sąlygų kvalifikacijos tobulinimui sudarymas, darbo krūvio reglamentavimas, atlyginimų kėlimas.

Šiems ir kitiems aktualiems klausimams spręsti nutarta steigti Lietuvos medikų organizacijų koordinacinę tarybą. Pasitikėjimo principu taryboje aptarti sprendimai būtų ištransliuoti derybose balso teisę turinčių profesinių sąjungų ir įtraukti į kolektyvinę šakinę sutartį. Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos

Pirmininkės pavaduoja

Jolita Pukelienė

 

 
SVARBUS SUSITIKIMAS KUPIŠKYJE PDF Spausdinti El. paštas

2019-02-21 Kupiškio SPC lankėsi RJPS pirmininkas A. Dambrauskas, LKDPS pirmininkas J. Rimkus. Susitikimo su Kupiškio rajono meru Dainiumi Bardausku bei SPC administracija metu buvo aptariami Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties bei Nacionalinės kolektyvinės sutarties vykdymo ir jos laikymosi aspektai:

1. Dėl profesinės sąjungos narių, remiantis Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties 10 punktu, kuris įpareigoja darbdavį, didėjant MMA atitinkamu dydžiu, neviršijant LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, didinama ir darbuotojų, kuriems taikoma ši sutartis pareiginės algos pastovioji dalis.

2. Dėl transporto išlaidų kompensavimo tvarkos, kuomet darbuotojai darbo reikmėms naudoja savo automobilius.

3. Dėl mikroklimato įstaigose gerinimo, kadangi šis baras ypač aktualus Šalies kontekste ir tiesiogiai susijęs su vis dar milžiniškais kvalifikuotų specialistų migracijos mąstais.

4. Dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties vykdymo. Joje įvardintos garantijos profesinės sąjungos nariams:

a) viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena, kuri turi būti išnaudojama per vienerius metus

b) 10 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, kurių metu mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis, arba 20 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, bet jų metu mokama bent 50 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Kadangi susitikimas su Kupiškio rajono meru bei Kupiškio SPC administracija vyko dalykinėje ir darbinėje atmosferoje (abi pusės buvo suinteresuotos kuo greičiau išsiaiškinti kylančias problemas dėl sutarčių vykdymo ir jas šalinti), buvo sutarta, jog minėti ir visiems svarbūs klausimai, problemos bus neatidėliotinai sprendžiamos ir minėtos sutartys VYKDOMOS. Nutarta palaikyti aktyvų kontaktą tarp RJPS, Kupiškio SPC ir esant poreikiui - Kupiškio raj. meru.


 
NAUJIENOS IŠ PANEVĖŽIO BIBLIOTEKŲ PDF Spausdinti El. paštas

 

2019-02-22 d. Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus lankėsi Panevėžio miesto bei apskrities bibliotekose. Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas pritarė įstaigos kolektyvinės sutarties projektui, todėl bibliotekos direktorė Loreta Breskienė ir profesinės sąjungos įgaliotinė Lina Dubauskienė nedelsdamos pasirašė kolektyvinę sutartį. LKDPS pirmininkas pasveikino kolektyvą bei pasidalino informacija apie Nacionalinės kolektyvinės sutarties vykdymą bei Kultūros šakos naujos sutarties pasirašymo artimiausiomis dienomis aktualijas.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje Juozas Rimkus kartu su įstaigos profesinės sąjungos įgaliotine Laima Butkūniene bei komiteto nare Dalia Peleniene susitiko su naująja bibliotekos direktore Jurgita Bugailiškiene. Išreikštas pasitenkinimas vykstančiais pokyčiais bibliotekoje, aptarti socialinio dialogo klausimai.

 

 
ŠAKINĖS – TERITORINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS KONFERENCIJA KAUNE PDF Spausdinti El. paštas

2019-02-15 d. Kaune įvyko steigiamoji RJPS padalinio Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos konferencija. Delegatai iš 7 Kauno krašte veikiančių socialinių įstaigų pasitvirtino savo organizacijos įstatus, išsirinko valdymo organus. Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Prienų socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos įgaliotinė Irena Danilevičienė.

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 151

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 25 svečius prisijungusius