DERYBOS Spausdinti

 

2019-03-21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko eilinės derybos dėl 2020 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties. Posėdyje toliau buvo svarstomas viešojo ir valstybės tarnybos sektoriaus, pareigybinės algos pastoviosios dalies, minimalaus koeficiento ribos nustatymas. Profesinės sąjungos pasiūlė A lygio darbuotojų minimalius koeficientus - 5; B – 4,5; C – 4. Darbdaviai: A - 4,7; B – 4,3; C- 4. Posėdyje taip pat buvo aptartos papildomos trijų dienų atostogos profesinės sąjungos nariams. Derybos bus pratęstos 2019-03-28 d.

Visus profesinės sąjungos narius prašome teikti savo pasiūlymus. Kas Jūsų manymu turi būti įtraukta į sutartį ne vien tik dėl viešojo sektoriaus?