ĮSPĖJIMAS Spausdinti

Imtasi priemonių dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties ir darbo kodekso piktybinio pažeidimo bei nevykdymo. Išsiųstas įspėjimas, laiku neatsiskaičius su darbuotojais bus skaičiuojami ir išieškomi delspinigiai.

ĮSPĖJIMAS