SUSITIKTA SU SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJA Spausdinti

2019-02-15 d. įvykusioje Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių darbuotojų  profesinės sąjungos konferencijoje išrinkta pirmininkė Irena Danilevičienė pradėjo realius darbus. Ji 2019 m. kovo 13 d.kartu su RJPS pirmininku Arvydu Dambrausku, RJPS iždininke Evelina Karalkevičiene lankėsi Kauno miesto socialinių paslaugų skyriuje, kur susitiko su skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonyte. Susitikimo metu buvo aptartas svarbus klausimas dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Pokalbio metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialiniam dialogui bei partnerystei, aptarti konstruktyvesnio administracijos ir profesinės sąjungos atstovų dialogo klausimai.