PRIENIŠKIAI PASIRAŠĖ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ Spausdinti

Vasario 27 d. vyko Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos profesinės sąjungos narių visuotinis susirinkimas. Jame dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus.

Juozas Rimkus bibliotekos profsąjungos narius supažindino su šiandienos aktualijomis, pasidžiaugė vis gausėjančiu bibliotekos profsąjungiečių būriu (tądien prašymus priimti į profsąjungą parašė dar dvi bibliotekos darbuotojos) ir jų gražia veikla. Pakomentavo darbdavio lygiu veikiančios Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos profesinės sąjungos įstatus, pasikeitimus, nustatant profesinės sąjungos nario mokesčio dydį, kitus bibliotekininkams aktualius klausimus.

Susirinkimo metu bendru sutarimu buvo pritarta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos profesinės sąjungos Komiteto 2018 m. veiklos ataskaitai, kurią pristatė pirmininkė Aleksandra Žilinskienė, bei bibliotekos profsąjungos Šalpos fondo lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitai, kurią pateikė Komiteto narė Jūratė Anankienė.

Svarbiausias susirinkimo metu svarstytas klausimas – pritarimas suderintam Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Kolektyvinės sutarties projektui bei Kolektyvinės sutarties pasirašymas. Kolektyvinės sutarties projektą susirinkimo dalyviams pristatė įstaigos profesinės sąjungos pirmininkė Aleksandra Žilinskienė ir jos pavaduotoja Dalia Bredelienė. Jos padėkojo visiems profsąjungos nariams, teikusiems pasiūlymus dėl Kolektyvinės sutarties, pasidžiaugė, kad bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė itin geranoriškai bendradarbiavo rengiant sutartį, tad Kolektyvinės sutarties pasirašymas tapo maloniu šio susirinkimo finaliniu akordu.