KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia SVARBUS SUSITIKIMAS KUPIŠKYJE
SVARBUS SUSITIKIMAS KUPIŠKYJE PDF Spausdinti El. paštas

2019-02-21 Kupiškio SPC lankėsi RJPS pirmininkas A. Dambrauskas, LKDPS pirmininkas J. Rimkus. Susitikimo su Kupiškio rajono meru Dainiumi Bardausku bei SPC administracija metu buvo aptariami Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties bei Nacionalinės kolektyvinės sutarties vykdymo ir jos laikymosi aspektai:

1. Dėl profesinės sąjungos narių, remiantis Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties 10 punktu, kuris įpareigoja darbdavį, didėjant MMA atitinkamu dydžiu, neviršijant LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, didinama ir darbuotojų, kuriems taikoma ši sutartis pareiginės algos pastovioji dalis.

2. Dėl transporto išlaidų kompensavimo tvarkos, kuomet darbuotojai darbo reikmėms naudoja savo automobilius.

3. Dėl mikroklimato įstaigose gerinimo, kadangi šis baras ypač aktualus Šalies kontekste ir tiesiogiai susijęs su vis dar milžiniškais kvalifikuotų specialistų migracijos mąstais.

4. Dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties vykdymo. Joje įvardintos garantijos profesinės sąjungos nariams:

a) viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena, kuri turi būti išnaudojama per vienerius metus

b) 10 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, kurių metu mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis, arba 20 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, bet jų metu mokama bent 50 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Kadangi susitikimas su Kupiškio rajono meru bei Kupiškio SPC administracija vyko dalykinėje ir darbinėje atmosferoje (abi pusės buvo suinteresuotos kuo greičiau išsiaiškinti kylančias problemas dėl sutarčių vykdymo ir jas šalinti), buvo sutarta, jog minėti ir visiems svarbūs klausimai, problemos bus neatidėliotinai sprendžiamos ir minėtos sutartys VYKDOMOS. Nutarta palaikyti aktyvų kontaktą tarp RJPS, Kupiškio SPC ir esant poreikiui - Kupiškio raj. meru.


 

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 16 svečius prisijungusius