ŠAKINĖS – TERITORINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS KONFERENCIJA KAUNE Spausdinti

2019-02-15 d. Kaune įvyko steigiamoji RJPS padalinio Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos konferencija. Delegatai iš 7 Kauno krašte veikiančių socialinių įstaigų pasitvirtino savo organizacijos įstatus, išsirinko valdymo organus. Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Prienų socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos įgaliotinė Irena Danilevičienė.