KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia TAIKINAMOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE SUSITARTA DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ PRADŽIOS
TAIKINAMOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE SUSITARTA DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ PRADŽIOS

2011 m. kovo 1 d. taikinamosios komisijos posėdyje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, sutarta pradėti kolektyvines derybas, kurioms yra prisistačiusi Jungtinė profesinė sąjunga dėl socialines paslaugas teikiančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Sutarta sudaryti bendrą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jungtinės profesinės sąjungos atstovų derybų darbo grupę ir jau kovo antroje pusėje pradėti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties rengimo. Numatoma, jog ji bus taikoma socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savininko teises ir pareigas įgyvendina 38 valstybės socialinės globos įstaigose (vaikų globos namuose, socialinės globos namuose asmenims su negalia, specialiuosiuose globos namuose). Jose dirba apie 4 tūkstančius darbuotojų. Taikinamosios komisijos posėdyje svarstyti Jungtinės profesinės sąjungos 2011 m. sausio 21 d. rašte Socialinės apsaugos ir darbo ministrui iškelti reikalavimai. Dvejuose taikinamosios komisijos posėdžiuose, kurie vyko 2011 m. vasario 23 d. ir 2011 m. kovo 1 d nutarta:

 

  1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki kovo 14 d. informuoti socialinės globos įstaigas apie priimtą sprendimą parengti ir pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį. Į derybų komisiją deleguoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 5 atstovus ir Jungtinės profesinės sąjungos 5 atstovus . Šakos kolektyvines derybas sudarytai komisijai pradėti kovo 21 d. Posėdis vyks Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
  2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų darbuotojų teisių vykdymą visais lygiais ir visoje Respublikos teritorijoje. Darbo santykiai neturi būti grindžiami baime ir prievarta, būtina užtikrinti darbuotojų orumą darbe, Tarptautinių sutarčių darbo klausimais įgyvendinimą ir vykdymą. Reikalaujame netrukdyti profesinių sąjungų plėtrai, bei ją skatinti.
  3. Besąlygiškai vykdyti įstatymu nustatytas socialinės partnerystės nuostatas visoje Lietuvos Respublikoje.
  4. Laikyti Jungtinę profesinę sąjunga, jos atitinkamas struktūras ir kitus profsąjunginius junginius, palaikančius šiuos reikalavimus, socialiniais partneriais.
  5. Įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir kitas ministerijas nedelsiant pradėti derybas, kurioms prisistatė Jungtinė profesinė sąjunga, dėl šakų kolektyvinių sutarčių parengimo ir pasirašymo.
  6. Apie visus norminius aktus darbo klausimais, kuriuos ruošiasi priimti Ministerija, informuoti iš anksto Jungtinę profesinę sąjunga.
  7. Socialinės partnerystės rėmimas privalo būti skaidrus ir lygiateisis, nepritempiant jo prie „patogių“ socialinių partnerių.
  8. Vykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras, užtikrinančias bendradarbiavimą rengiant atitinkamus teisės aktus.

 

 

 

 

 

 

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 27 svečius prisijungusius