KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS PRITARĖ SIŪLYMUI REMTI BEDARBIŲ APMOKYMĄ
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS PRITARĖ SIŪLYMUI REMTI BEDARBIŲ APMOKYMĄ

Spalio 19 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas posėdyje pritarė Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 8, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3442, kuriuo siekiama užtikrinti bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams skiriamų lėšų profesiniam mokymui efektyvesnį panaudojimą ir užtikrinti bedarbių įsidarbinimą iš karto po profesinio mokymo. Projektu siūloma patikslinti šiuo metu galiojančią bedarbių profesinio mokymo tvarką, be to, bedarbiams profesinį mokymą organizuoti tik tada, kai reikalinga įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar įspėtą apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotoją palikti dirbti jo darbovietėje. Bedarbis, kuriam organizuojamas profesinis mokymas, profesinio mokymo teikėją pasirinktų pats. Profesinio mokymo teikėju, kaip tai numatyta Profesinio mokymo įstatyme, gali būti ne tik profesinio mokymo įstaiga, bet ir kita įmonė, įstaiga ar organizacija, t.y. juo gali būti ir darbdavys, ketinantis įdarbinti bedarbį, patobulinti jo kvalifikaciją ar suteikti jam įgūdžių, kurių trūksta, norint pradėti tinkamai atlikti darbą.
Bedarbiui, pasirašiusiam trišalę sutartį, darbo birža išduotų dokumentą, kuriuo įsipareigotų apmokėti jo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą. Darbo biržos dokumentą bedarbis pateiktų profesinio mokymo teikėjui, kaip užtikrinimą, kad darbo birža už bedarbį apmokės profesinio mokymo išlaidas, neviršijant projekte numatytos sumos.
Bedarbių profesinis mokymas, atsižvelgiant į poreikius, galėtų būti organizuojamas tiek pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kuomet reikia įgyti kvalifikaciją, tiek ir pagal neformaliojo mokymo programas, kuomet reikia įgyti kompetencijų ar patobulinti kvalifikaciją. Toks reglamentavimas įgalins darbdavius neformalųjį profesinį mokymą ar formaliojo profesinio mokymo metu praktinį mokymą teikti būsimoje bedarbio darbo vietoje į kurią bedarbis bus įdarbintas po profesinio mokymo.

 

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 15 svečius prisijungusius