KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia GLOBOS ĮSTAIGŲ SUVAŽIAVIMO NAUJIENOS
GLOBOS ĮSTAIGŲ SUVAŽIAVIMO NAUJIENOS

2011-04-28 socialinės globos įstaigos, kurių steigėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau Ministerija), iš visos Lietuvos atvyko į bendrą suvažiavimą, kuris vyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Į suvažiavimą buvo kviečiamos visos globos įstaigose veikiančios profesinės sąjungos, nepriklausomai nuo profsąjunginio pavaldumo. Suvažiavime dalyvavo 56 iš kviestų 60 profesinių sąjungų atstovai.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė stebėtojas, atstovaujantis Tarpatautinę transportininkų ir Europos transportininkų federacijas, Dokininkų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimiras Bendoraitis. Žodis buvo suteiktas LŠPS pirmininko pavaduotojui Romui Turoniui. Suvažiavime dalyvavo Ministerijos atstovai, kurie suvažiavimo pabaigoje bandė atsakyti į suvažiavimo dalyvių užduodamus klausimus.

Jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas informavo apie šakos kolektyvinės sutarties svarbą socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams, užtikrinant jų socialines garantijas ir gyvenimo kokybę.

Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Angelė Griškevičienė apžvelgė nuveiktus darbus siekiant šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo.

Savo patirtimi, bendraujant su Kultūros ministerija ir siekiant kultūros darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo, pasidalino Lietuvos kultūros darbuotojų sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus.

Suvažiavimas, vadovaudamasis LR įstatymais, ratifikuotomis Tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungoje priimtomis normomis, vienareikšmiškai ir neginčijamai atstovaudamas Ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų darbuotojų kolektyvus, priėmė nutarimą.

Suvažiavimo metu buvo priimtas GLOBOS ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS SADM PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAS


 

 

 

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 20 svečius prisijungusius