MUZIEJININKAI RENKASI MŪSŲ PROFESINĘ SĄJUNGĄ Spausdinti

2019-05-16 d. Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – LKDPS) atstovai Aušra Jurevičiūtė (Kauno krašto kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė), Vilma Valiukonienė (Kauno miesto kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė) ir LKDPS pirmininkas Juozas Rimkus kartu su pastarosiomis dienomis įsikūrusios Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus profesinės sąjungos pirmininku Džiugu Palukaičiu susitiko su šio muziejaus direktore Ina Pukelyte. Aptartos socialinio dialogo ir partnerystės formos, išklausyta muziejaus administracijos veiklos vizija artimiausiems  metams.

Į Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus darbdavio lygmens profesinę sąjungą įstojo net 76 darbuotojai. Muziejininkai kupini ryžto dalyvauti muziejaus atsinaujinimo procesuose, vadovaudamiesi LR Darbo kodekso, LR Profesinių sąjungų įstatymo bei 2019 m. kovo 14 d. pasirašytos Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties nuostatomis. Sveikiname naujai įsikūrusią profesinę sąjungą, linkime ir toliau augti, aktyviai mokytis bei įgyti  profsąjunginio darbo patirties.  Šio muziejaus pavydžiu siūlome pasekti ir kitų Lietuvos muziejų darbuotojus. Jau laikas kurti stiprią Lietuvos muziejininkų profesinę sąjungą, gebančią tinkamai atstovauti savo profesiją kasmetinėse Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties sudarymo ir pasirašymo derybose.